Нали сте наясно, че за да ви приеме Силата за свои ученици, е необходимо всеки от вас да я осъзнае и да се остави тя да го води от клас в клас.

В това Училище преподават невидими учители, които деликатно насочват по духовните пътеки. Те избират свои човешки представители и така уроците стават вълнуващи и преживяващи. В него липсват класни стаи, а уроците са строго индивидуални. Едно от най-важните условия, за да те приемат за ученик е да си готов да излезеш от зоната си на комфорт и да приемеш предизвикателствата на промяната.

Вие много добре знаете, че когато ученикът е готов, тогава се появява точният учител.

Мили мои смелчаци, желая ви кураж, търпение и приемане, така необходими ни по пътя към себе си.